تشخیص نوع هیولا!

در این پروژه باید با استفاده از مجموعه داده مسابقه تشخیص نوع هیولا، سامانه‌ای را آموزش دهید که بتواند نوع هیولا را از بین سه نوع «شبح»، «دیو» و «غول» تشخیص دهید!

۱. پیوندهای مفید