پیش‌بینی مدت زمان سفر با تاکسی

در این پروژه باید مدلی را با استفاده از مجموعه داده سفرهای تاکسی‌ها در شهر نیویورک برای پیش‌بینی زمان سفر تاکسی آموزش دهید. مجموعه داده تولید شده شامل زمان سوار شدن مسافران، تعداد مسافران، مختصات جغرافیایی و سایر متغیرها می‌باشد.
برای اطلاعات بیشتر و دریافت داده به صفحه مربوط به این مسابقه مراجعه کنید.