مقدمه

سیستم پلاک خوان یکی از مهترین سیستم ها در کنترل ترافیک است که با استفاده از میتوان رانندگان متخلف و نوع خلاف را ثبت کرد. عملکرد این سیستم به گونه ای است که با استفاده از دوربین های مخصوصی که در سطح شهر و اتوبان ها قرار داده شده اند و برنامه تشخیص تخلف از لحظاتی که در آنها تخلفی صورت گرفته عکس برداری شده و سیستم تشخیص محل پلاک خودرو محل پلاک را بدست آورده و در اختیار سیستم پلاک خوان که موضوع این پروژه میباشد قرار میدهد و این سیستم اعداد و حروف پلاک را استخراج کرده و برای فرد متخلف جریمه ثبت شود.هدف اصلی این پروژه مکانیزه کردن که علاوه بر کاهش نیروی انسانی و کاهش هزینه ها افزایش دقت و سرعت در تصمیم گیری و انجام کارها است.
علاوه بر هدف اصلی که ذکر شد از این سیستم میتوان در سیستم های دیگر مانند پارکینگ های عمومی و یا خصوصی استفاده کرد.در پارکینگ های عمومی میتوان با تشخیص شماره پلاک ساعت ورود را در سیستم ذخیره کرده و در هنگام خروج مدت زمان حضور در پارکینگ معلوم گردد و دیگر نیازی به ثبت توسط نیروی انسانی نیست.همچنین میتوان با ذخیره کردن پلاک ماشین ها برای مدت خاصی یک پایگاه داده ایجاد کرد و در مسایل امنیتی از آن استفاده نمود.در پارکینگ های خصوصی نیز میتوان از این جهت در این سیستم استفاده کرد که پلاک خودرو های افراد ساختمان در سیستم ذخیره شود و هنگامی که خودرویی با یکی از پلاک های ذخیره شده در مقابل دوربین قرار گرفت درب پارکینگ باز شده و دیگر نیازی به استفاده از دستگاه کنترل از راه نباشد.

کارهای مرتبط

الگوریتم مورد استفاده در این پروژه از دو قسمت تشکیل شده است.

  • تفکیک اعداد و حروف
  • تشخیص اعداد و حروف

جهت تفکیک اعداد از تصویر که به صورت باینری تبدیل شده برای تشخیص هر عدد ابتدا از پایین سمت چپ شروع کرده و به سمت راست حرکت میکنیم.هرگاه به مقداری برابر با مقدا شروع رسیدیم پهنای باند طی شده را محاسبه میکنیم.اگر از مقدار از پیش تعیین شده بیشتر باشد مقدار اولیه جهت شروع عملیات را افزایش داده و عملیات را تکرار میکنیم.حال حال اگر از مقدار اولیه کمتر یا مساوی بود این دو نقطه مرز ابتدایی و انتهایی عدد اول از سمت چپ را مشخص میکند.سپس همین روش را برای بقیه تصویر انجام میدهیم تا در نهایت هشت عدد بدست بیاوریم. اگر تمام مراحل انجام شده ولی کمتر از هشت عدد بدست آمد آنگاه پهنای باند را کمتر در نظر میگیریم و مراحل قبل را دوباره تکرار میکنیم. از نقاط ضعف این الگوریتم میتوان به این اشاره کرد که در بعضی موارد یه عدد نصف شده و یا دو عدد به عنوان یک عدد نمایش داده میشوند. در تشخیص اعداد که ورودی آن اعداد جدا شده از قسمت قبل است,توسط الگوریتمی ورودی ها به شبکه عصبی داده شده و آنگاه شبکه عصبی تصویر داده شده را با تصاویر داخل پایگاه داده خود که هنگام آموزش آنها را دریافت و دسته بندی کرده است تطبیق داده و پس از الگوریتم های درونیابی,تقریب و تصمیم,بیشترین احتمال اینکه به کدام عدد نزدیک تر است را به عنوان خروجی قرار خواهد داد. برای آنکه از اشتباهات احتمالی جلوگیری شود,در قسمت آموزش میبایست از بانک اطلاعاتی کاملی استفاده کرد. از عوامل ایجاد خطا در این سیستم میتوان به این اشاره کرد که در بعضی موارد عکس ها تار هستند و یا در پلاک نویز وجود دارد که احتمال تشخیص صحیح را کاهش میدهند.

کارهای آینده

مراجع

  • Pishchulin, L. (2010). Matching Algorithms for Image Recognition.
  • Of, F., & Technology, I. (2007). BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRINCIPLES OF AUTOMATIC NUMBER PLATE.

پیوندهای مفید

محمد غضنفری

شما تا این لحظه مراجع کافی و مناسبی برای کارتان بررسی نکرده اید که این میتواند در ادامه به روند انجام پروژه لطمه وارد کند.

ضمنا در قسمت کارهای مرتبط فعالیت جدی ای انجام نداده اید و روش کارتان را شرح نداده اید.