گزارش نهایی

ارزیابی Course object در تاریخ 1396/11/21

پس از سمینار و ارائه حضوری، گزارش خود را نهایی کنید. این موارد را حتما در نظر بگیرید:

  • مشکلات موجود در گزارش خودتان را برطرف کنید.

  • تا حد ممکن به بررسی کد مقاله بپردازید. اگر مقاله دارای کد نبوده و خودتان قصد پیاده‌سازی دارید،‌ بخشی از پیاده‌سازی را که توانایی انجام آن را دارید انتخاب کرده و پیاده کنید. اگر مقاله دارای پیاده‌سازی است سعی کنید به تمامی آن پیاده‌سازی تسلط پیدا کنید. تسلط به بخشی از پیاده‌سازی هم مفید است. سعی کنید حتما کدهای شما قابلیت اجرا داشته باشند. برای مثال بتوان از کد برای آموزش مدل استفاده کرد و یا اینکه کد را تست کرد و با قرار دادن ورودی و بارگذاری مدل آموزش دیده،‌ خروجی مدل را مشاهده کرد.

  • موارد جدید، ایده‌های نو و هر مطلبی که کیفیت گزارشتان را افزایش می‌دهد به گزارشتان اضافه کنید.

  • نکته اصلی در این مرحله داشتن ایده‌های جدید برای ادامه کار است. از شما توقع می‌رود پس از اتمام کار چندین ایده داشته باشد. ایده‌های خود را نوشته و تا حد ممکن آن‌ها را شرح دهید.