تشخیص حالت فرد از روی تصویر

تشخیص حالت

مقدمه

تشخیص حالت چهره از مهمترین چالش های پردازش تصویر محسوب می گردد و امروزه این موضوع کاربردهای فراوانی پیدا کرده است . از نمونه این کاربرد های ارتباط انسان با کامپیوتر است که با استفاده از روشهای تشخیص حالت میتوان یک ارتباط به اصطلاح قلبی میان انسان و کامپیوتر ایجاد کرد .به عنوان مثال ربات هایی ساخت که با خوشحالی شما خوشحال و با ناراحتی شما ناراحت شوند . از جمله کاربردهای دیگر این بحث در طراحی انیمیشن و فیلم های کارتونی است به این صورت که اگر یک شخصیت کارتونی حرکات صورت خود را برای نمایش یک حالت از چهره ی یک انسان الهام بگیرد نمایش حالت مورد نظر بسیار حقیقی تر بوده و طراحی نیز ساده تر میگردد .
تشخیص حالات مختلف از روی ویژگی های صورت به خصوص ویژگی های مربوط به چشم ُ دهان و ابرو ها انجام میگیرد و با استفاده از قوانینی که جهت تمییز حالات مختلف از یکدیگر تعریف میشود میتوان حالت چهره را با دقت خوبی مشخص کرد .

کار های مرتبط

شش حالت اصلی چهر ه که اغلب برای تشخیص در نظر گرفته میشوند عبارتند از : خوشحالی ‌ْ ناراحتی ْ خشم ْ تعجب ْ ترس و تنفر .
جهت تشخیص حالت میبایست ابتدا با انجام یک سری پیش پردازش ها ناحیه مورد پردازش را روی صورت مشخص نمود یعنی مربعی که در آن دقیقا صورت قرار داشته باشد و باقی قسمت های تصویر حذف شوند . در مرحله بعد میبایست یک سری ویژگی از تصویر صورت استخراج شود . سپس هر حالت چهره به وسیله ی یک دسته بند دسته بندی شود .
داده ها که شامل تصویر ها از حالات مختلف میباشد را به دو قسمت آموزش و آزمایش تقسیم مینماییم و با قسمت آموزش دسته بندی ها را یاد گرفته با قسمت آزمایش تست برنامه را انجام میدهیم .

تصویر مراحل

در شکل زیر 21 نقطه به عنوان نقاط مشخصه در نظر گرفته شده اند .

تصویر نقاط مشخصه

در مرحله پیش پردازش تصویر های چهره نرمال سازی می شوند و اگر نیاز بود ‪ ،‬برای افزایش کارائی تشخیص سیستم‬ بهبود می یابند‪ .‬برخی یا تمام مراحل پیش – پردازش زیر ممکن است در یک سیستم‬ ‫تشخیص چهره پیاده سازی شوند ‪:‬‬
‫‪ .1‬نرمال سازی اندازه ی تصویر‪ .‬این کار معمولا انجام می شود تا اندازه ی تصویر گرفته شده به یک اندازه تصویر پیش فرض مانند ‪ 128*128‬تغییر کند‬ ،‬این اندازه ی تصویر همان اندازه ی تصویری است که سیستم تشخیص چهره‬ ‫با آن کار می کند‪.‬‬
برای حذف اثر فاصلۀ دوربین نسبت به‬‫شخص ‪ ،‬کمیتی بنام ‪ BASE‬که در واقع فاصلۀ بین انتهای‬‫ داخلی چشم ها می باشد‪ ،‬در نظر گرفته شده و تمام مقادیر‬
‫اندازه گیری شده نسبت به این کمیت نرمالیزه می شوند‪.
‬‬

BASE=\sqrt{(x_5-x_{10})^2+(y_5-y_{10})^2}

برای اینکه مختصات‪ AU‬ها در تصـاویر مختلـف نسـبت بـه‬ ‫یک مرجع ثابتی اندازه گیری شوند ، نقطه مرجع تقریبا نوک بینی میتواند فرض شود به عنوان مبدا مقایسه ی مختصات AU ها در تصاویر مختلف در نظر گرفته میشود .
مختصات مبدا برابر خواهد بود با :

x_0 = \frac{x_5+x_{10}}{2}
y_0 = \frac{y_5+y_{10}}{2}
x_{org} = x_0 – BASE \times \sin \theta
y_{org} = y_0 – BASE \times \cos \theta

‫‪ .2‬یکسان سازی هیستوگرام‪ .‬این معمولا بر روی تصاویر خیلی تاریک یا‬ خیلی روشن برای بهبود کیفیت تصویر و بهبود کارآئی تشخیص چهره انجام‬ ‫می شود که گستره ی ‪ contrast‬تصویر را اصلاح می کند که به عنوان نتیجه ،‬برخی ویژگیهای مهم چهره آشکارتر می شوند‪.‬‬
‫‫‪ .3‬فیلترینگ میانه‪ .‬برای تصاویر دارای نویز ‪ ،‬به خصوص تصاویری که از‬ طریق دوربین عکاسی و یا ‪ frame grabber‬گرفته شده است ‪ ،‬فیلترینگ‬
‫میانه می تواند تصویر را بدون از دست رفتن اطلاعات تمیز کند‪.‬‬ .
4‬.فیلترینگ بالا گذر‪ .‬استخراج کننده های ویژگی ای که مبتنی بر روی‬ کلیات چهره هستند‪ ،‬ممکن است از تصویری که لبه یابی روی آن صورت‬ گرفته است نتیجه ی بهتری بدهند‪ .‬فیلترینگ بالا گذر بر روی جزئیاتی مانند‬ لبه ها تاکید دارند که در نتیجه کارآئی تشخیص لبه را افزایش می دهد‪.‬‬
حذف اثر دورانی نیز از جمله پیش پردازش ها جهت تشخیص چهره و سپس حالت آن میباشد.‫‪θ‬‬ نیز زاویه‫‪ BASE‬‬ نسبت به افق است که جهت حذف دوران صورت در نظر گرفته میشود .

\theta = \arctan{\frac{y_5-y_{10}}{x_5-x_{10}}}

بدین ترتیب مختصات جدید هر یک از AU‬ها نسبت به مبدا بدست آمده به صورت زیر محاسبه میگردد:

x_a = x_b – x_{org}

y_a = y_b - y_{org}

‫ پس از انجام پیش – پردازش ( اگر لازم بود )‬تصویر‬ چهره ی نرمال شده به منظور پیدا کردن ویژگیهای کلیدی ای که قرار است برای دسته‬ بندی از آنها استفاده شود ‪ ،‬به ماژول استخراج ویژگی فرستاده می شود‪ .‬به عبارت دیگر‬ در مرحله feature extraction میبایست ویژگی های تصویر را با استفاده از کتابخانه های موجود استخراج نمود . اینکار درواقع خطا های ابعادی تصویر ورودی را کاهش میدهد و ویژگی هایی قابل پردازش از تصویر ارائه میکند .
روش‌های مختلف استخراج ویژگی بنا به فلسفهٔ پشت سرشان ممکن است یک یا چند کار زیر را انجام دهند:

 • حذف نویز داده‌ها

 • جداسازی اجزای مستقل داده‌ها

 • فروکاهی ابعاد برای تولید بازنمایی مختصرتر

 • افزایش بعد برای تولید بازنمایی جدایی‌پذیری‌تر

الگوریتم استخراج ویژگی مورد نظر برای پیاده سازی این مسئله الگوریتم SIFT میباشد .
الگوریتم SIFT یا (Scale-invariant feature transform) یا تبدیل مستقل از مقیاس ویژگی ، یک الگوریتم در بینایی ماشین است که برای استخراج ویژگی‌های مشخص از تصاویر، برای استفاده در الگوریتم‌های کارهایی چون تطبیق نماهای مختلف یک جسم یا صحنه(برای نمونه در دید دوچشمی) و شناسایی اجسام به کار می‌رود. ویژگی‌های بدست آمده نسبت به مقیاس تصویر و چرخش ناوردا و نسبت به تغییر دیدگاه و تغییرات نورپردازی تا اندازه‌ای وابسته نیست.

گام‌های اصلی در محاسبه ویژگی‌های تصویر عبارت‌اند از:
آشکارسازی اکسترمم‌های فضای مقیاس - هر پیکسل در تصاویر با هشت همسایه‌اش(پیکسل متناظر و هشت همسایه‌اش) مقایسه می‌شود.
محلی‌سازی کلیدنقطه‌ها - کلیدنقطه‌ها از اکسترمم‌های فضای مقیاس گزیده می‌شوند.
گرایش گماری - برای هر کلیدنقطه در یک پنجره ۱۶x۱۶، نمودار فراوانی گرایش گرادیان‌ها به کمک درونیابی دوسویه محاسبه می‌شوند.
توصیفگر کلیدنقطه - نمایش در یک بردار ۱۲۸ عنصری.

‫‪‬در ماژول دسته بندی ‪ ،‬با کمک یک دسته بند الگو ‪ ،‬ویژگیهای‬ استخراج شده از تصویر چهره با آنهایی که در کتابخانه ی چهره ( یا پایگاه داده ی‬
‫چهره ) ذخیره شده اند مقایسه می شود‪ .‬پس از انجام این مقایسه ‪ ،‬تصویر چهره بر اساس حالت آن دسته بندی می شود‪.‬‬
الگوریتم دسته بندی مورد استفاده الگوریتم svm است . ماشین بردار پشتیبانی (Support vector machines - SVMs) یکی از روش‌های یادگیری بانظارت است که از آن برای طبقه‌بندی و رگرسیون استفاده می‌کنند .

ماشین بردار پشتیبان خطی:

ما مجوعه داده های آزمایش D شامل n عضو(نقطه)را در اختیار داریم که به صورت زیر تعریف می شود:

فرمول

جایی که مقدار y برابر ۱ یا -۱ و هر xi یک بردار حقیقی p-بعدی است. هدف پیدا کردن ابرصفحه جداکننده با بیشترین فاصله از نقاط حاشیه ای است که نقاط با y_i=1 را از نقاط باy_i=-1 جدا کند. هر ابر صفحه می تواند به صورت مجموعه ای از نقاط x که شرط زیر را ارضا می کند نوشت:w.x - b=0
جایی که . علامت ضرب است. w بردار نرمال است، که به ابرصفحه عمود است. ما می خواهیم w و b را طوری انتخاب کنیم که بیشترین فاصله بین ابر صفحه های موازی که داده ها را از هم جدامی کنند، ایجاد شود. این ابرصفحه ها با استفاده از رابطه زیر توصیف می شوند.
فرمول

فرمول

اگر داده های آموزشی جدایی پذیر خطی باشند، ما می توانیم دو ابر صفحه در حاشیه نقاط به طوری که هیچ نقطه مشترکی نداشته باشند، در نظر بگیریم و سپس سعی کنیم، فاصله آنها را، ماکسیمم کنیم . با توجه به شکل زیر ، جهت ماکسیمم کردن فاصله میبایست نُرمِ w را مینیمم کنیم .
فرمول

برای اینکه از ورود نقاط به حاشیه جلو گیری کنیم، شرایط زیر را اضافه می کنیم:
به ازای هر i یکی از شرایط زیر میبایست برقرار باشد :
فرمول

فرمول

که شرط اول برای xi های کلاس اول ، و شرط دوم برای xi های کلاس دوم میباشد .
و ترکیب این دو شرط را میتوان به صورت کلی اینگونه بیان کرد :
فرمول

بنابراین مسئله ی بهینه سازی شامل مینیمم کردن w با شرط بالا خواهد بود .

فرم اولیه :

حل مسئله بهینه سازی بالا به دلیل وابستگی به نرم w سخت میباشد اما ما میتوانیم مسئله را به فرم زیر تغییر دهیم:

فرمول

و البته با وجود شرط گفته شده .
این مسئله یک مسئله بهینه سازی برنامه ریزی غیر خطی (QP)محسوب میشود .
می توان عبارت قبل را با استفاده از ضرایب نا منفی لاگرانژ به صورت زیر نوشت که در آن آلفا ها ضرایب لاگرانژ هستند .
فرمول

اما فرمول فوق اشتباه است . فرض کنید ما بتوانیم خانواده ای از ابرصفحات که نقاط را تقسیم می کنند پیدا کنیم . پس همه yi ها در شرط صادقند بنابراین میتوان مینینمم را باسوق دادن تمام آلفا ها به سمت بینهایت پیدا کرد . این شرط را میتوان به فرم زیر نمایش داد :
فرمول

حالا می توان این مسئله را به کمک برنامه ریزی غیرخطی استاندارد حل کرد. جواب می تواند به صورت ترکیب خطی از بردارهای آموزشی بیان شود :
فرمول

تنها چندآلفا بزرگتر از صفر خواهد بود.xi متناظر، دقیقاً همان بردار پشتیبان خواهد بود و شرط را ارضا خواهد کرد. از این می توان نتیجه گرفت که بردارهای پشتیبان شرط زیر را نیز ارضا میکنند که از آن مقدار b قابل محاسبه است :
فرمول

فرمول

و در نهایت اگر از تمام بردار های پشتیبان میانگین گرفته شود الگوریتم مقاوم تر خواهد بود .
فرمول

فرم دوگان:

حال با استفاده از این تعریف و جانشینی زیر:

فرمول

فرمول

می توان نشان داد که دوگان SVM به مسئله بهینه سازی زیر ساده می شود:
فرمول

که در آن مقدار آلفا به ازای تمام i ها مثبت بوده و برای مینیمم بودن b خواهیم داشت :
فرمول

در اینجا هسته به صورت زیر تعریف خواهد شد :
فرمول

و w نیز با کمک ترم های آلفا به صورت زیر محاسبه خواهد شد:
فرمول

برای تشخیص حالت نیز از آنجایی که چندین حالت چهره وجود دارد یعنی بیش از دو کلاس جهت دسته بندی داده ها موجود است بنابراین میبایست از ماشین بردار پشتیبان چند کلاسی استفاده نمود .
ماشین بردار پشتیبان چند کلاسی:
SVM اساساً یک جداکننده دودویی است. در بخش قبلی پایه های تئوری ماشین های بردار پشتیبان برای دسته بندی دو کلاس تشریح شد. یک تشخیص الگوی چند کلاسی می تواند به وسیله ی ترکیب ماشین های بردار پشیبان دو کلاسی حاصل شود. به طور معمول دو دید برای این هدف وجود دارد. یکی از آنها استراتژی "یک در مقابل همه " برای دسته بندی هر جفت کلاس و کلاس های باقی‌مانده است. دیگر استراتژی "یک در مقابل یک" برای دسته بندی هر جفت است. در شرایطی که دسته بندی اول به دسته بندی مبهم منجر می شود.برای مسائل چند کلاسی٬رهیافت کلی کاهش مسئله ی چند کلاسی به چندین مسئله دودویی است. هریک از مسائل با یک جداکننده دودویی حل می شود. سپس خروجی جداکننده های دودویی SVM با هم ترکیب شده و به این ترتیب مسئله چند کلاس حل می شود.

در نهایت در مرحله ی یادگیری از طریق الگوریتم svm راه تشخیص حالت از روی ویژگی های تصاویری که حالت آنها نیز معین است یادگرفته میشود و سپس در مرحله آزمایش برای هر داده ورودی از طریق روش یاد گرفته شده حالت چهره تشخیص داده میشود .

مراجع

 • خانمحمدی، سهراب، علی آقاگلزاده، و میرهادی سیدعربی، 1381، تشخیص حالتهای چهره براساس نقاط مشخصه صورت با استفاده از شبکه عصبی RBF و منطق فازی، دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر، تهران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

 • M. Rosenblum , Y. Yacoob and L. Davis ,"Human Expression Recognition from Motion using a Radial Basis Function Network Architecture," IEEE Trans. on Neural Networks ,vol.7,No.5,september 1996.

 • Claude C. Chibelushi, Fabrice Bourel Facial Expression Recognition :A Brief Tutorial Overview

 • Facial Expression Recognition : Neeta Sarode et. al. / (IJCSE) International Journal on Computer Science and Engineering Vol. 02, No. 05, 2010, 1552-1557

 • A Frontal Face Detection Algorithm Using Fuzzy Classifier Ramazan Tasaltin and Osman Taylan

 • Kernel projection algorithm for large-scale SVM problems Jiaqi Wang, Qing Tao, Jue Wang

 • Face recognition by support vector machines Published in:Automatic Face and Gesture Recognition, 2000. Proceedings. Fourth IEEE International Conference on

 • 3D facial expression recognition using SIFT descriptors of automatically detected keypoints‏

 • Facial expression recognition based on discriminative scale invariant feature transform H Soyel, H Demirel - Electronics letters, 2010 - IET

پیوند های مفید

نیما همتی

در این فاز انتظار می‌رفت شما ارجاعات مختلف را بررسی کرده و آن‌ها را مطالعه نموده و یکی از ان‌ها را به صورت علمی‌تر و با جزئیات بیشتر بیان نمایید.

تعداد ارجاعات مورد بررسی در این فاز توسط شما به نظر بنده کم بوده است. و می‌توانست بیشتر باشد. همچنین روش توضیح داده شده بسیار جزیی بوده و انتظار کار بهتر و دقیق‌تری میرفت.

ضمن عرض تشکر از زحمات شما، امید است در فازهای آتی جبران نمایید.

موفق باشید.

رد شده

از نظر من توضیحاتی که داده شده بسیار جامع و کامل بود و بسیار عالی کارهای مرتبط توضیح داده است.
من برای ارزیابی فقط قسمت کارهای مرتبط را مطالعه کردم.

رد شده

بیشتر در مورد مقدمه صحبت شده بود.بهتر بود در مورد کد و نتیجه پروژه هم اطلاعاتی داده میشد.

تایید شده

با سلام، موضوع بسیار جالبی است. قبلا سایت face.com کاری مشابه‌ را بر روی تصاویر انجام می‌داد(نتایج احمقانه‌ای داشت!:دی) که ظاهرا اواسط ۲۰۱۲ توسط فیس‌بوک خریداری شده. نکات و پیشنهادات زیر به ذهن بنده می‌رسد:

 • متاسفانه لینک کد در صفحه‌ی این ویرایش قرار داده نشده‌ است.

 • می‌توانستید از منابع جدید‌تر و بیش‌تری استفاده کنید.

 • آیا می‌توان، فقط با داشتن تصویری از چشم یک فرد‌ در زمان‌های مختلف(بدون داشتن سایر جزییات صورت)، حالت فرد را تشخیص داد؟! به نظر من می‌رسد که این موضوع، ممکن است ولی نمی‌دانم که روی آن قبلا کاری شده است یا خیر! فکر می‌‌کنم اگر چیزی یک راه‌حل ابتدایی به ذهن برسد به عنوان یک موضوع جدید جای کار داشته‌باشد.(!؟)

 • در مورد تشخیص حالت های چهره با کمک شبکه عصبی RBF توضیحات بیش‌تری بدهید. آیا پیاده‌سازی شما مبتنی بر این روش است؟ از چه داده‌هایی به عنوان داده‌ی آموزش استفاده می‌شود؟ لطفا چند روش دیگر را، حتی منحصر به بیان نام، در پژوهش‌نامه خود بیاورید.

محمد غضنفری

نکته اول اینکه فعلا هیچ پیاده سازی در کار شما وجود ندارد که امیدوارم هرچه زودتر وارد این قسمت شوید.
در مورد شبکه های RBF توضیح خوبی ارائه نشده است و ضمنا خیلی معلوم نیست شما می خواهید چه کنید.
حجم متنتان کم است و جا دارد توضیحات بیشتری در هر بخش ارائه شود.

تایید شده

بخش نتایج ارزیابی به خوبی کامل نشده است ولی توضیحات در بخش کارهای مرتبط این خواسته را تا حدی ارضا میکند.
لینک پیاده سازی را به درستی قرار دهید اگر پیاده سازی تکمیل شده است.
در مجموع توضیح مقالاتی که مطالعه نمودید خوب بوده ولی در این فاز نکات گفته شده و بخش های مربوطه را به درستی تکمیل ننمودید.

محمد غضنفری

پروژه شما در حد معرفی کارهای مرتبط باقی مانده است و پیاده سازی ندارد.
در واقع تا حد زیادی کارهای مربوط به این فاز را کامل نکرده اید.

تایید شده

متاسفانه پیاده سازی در پروژه مشاهده نمیشود.
الگوریتم اصلی پروژه مطلقا معرفی نشده و فقط به مطرح کردن چند فرمول ساده برای مراحل نرمال سازی اکتفا شده .
تعداد مراجع کم با اینکه به نظر میاد روی این فیلد کارهای زیادی صورت گرفته .
به طور کلی کار زیادی انجام نشده و انتظار بیشتری میرفت.
موفق باشید

رد شده
رد شده

با سلام.بخش کارهای مرتبط،بسیار کامل و به خوبی بیانگر اهداف پروژه شما هستند.تصاویر نیز به گویا تر شدن آن کمک شایانی کرده اند.بهتر می بود اگر نتایج حاصل را به صورت کمی نیز بیان می کردید.در مجموع پروژه بسیار خوبی ارائه داده اید.

تایید شده

باسلام و خسته نباشید
قرار بود توضیحات پیاده سازی و نتایج آزمایش ها در این بخش تکمیل بشه که فکر میکنم خیلی بهش نرسیدید ، قطعا بهتر بودن درکنار پیاده سازی توضیحاتی از برنامه روهم قرار میدادید
این پروژه طبق اطلاعات من خیلی سنگین و پرکاره، بدیهی ست که در این وقت تا آخرین مرحله تکمیل نشده باشد
به هرحال ذکر فرمول هایِ استفاده شده ، بصورت گام به گام به فهم روند انجام کار و الگوریتم استفاده شده کمک میکند
امیدوارم حتما کارتون رو ادامه بدید و تکمیلش کنید
موفق باشید

رد شده

هیچ کاری مرتبط با بهینه سازی انجام نشده.

تایید شده

توضیحات اولیه داده شده بسیار خوب است.
خوب است که در کدتان از comment استفاده کرده اید.
بخش آزمایش ها و کارهای آینده در پروژه ی شما نیامده و خواننده نمی تواند نتایج کار شما را مشاهده کند و نیز مشخص نشده شما برای بهبود کدتان چه کارهایی کرده اید.
بهتر بود لینک کدتان را در بخش جداگانه ای می گذاشتید تا خواننده گیج نشود.

تایید شده

ساختار مقاله بسیار نا مناسب می باشد.
هدر بندی های غلط و نادرست آزار دهنده است.
فاز بهینه سازی اصلا مشخص نیست !
هیچ آزمایش و ارزیابی از فعالیت هایی که کردید قرار داده نشده است.

تایید شده

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما دوست عزیز.
در مورد پروژتون نکات زیر به ذهنم می رسه که عرض می کنم:
1-بهتر می بود در مورد روش های 1)پیش پردازش2)استخراج ویژگی ها3)رده بندی4)پس پردازش(post processing) توضیحاتی برای آشنایی خواننده داده می شد.
2-توضیح خوبی در مورد نحوه ی اجرای برنامه داده شده
3-بهتر می بود در مورد اقداماتی که جهت بهبود نتایج صورت گرفته مطالبی بیان می شد.
موفق باشید.

تایید شده

نمره : 3.5

 • توضیحات مقدمه و کارهای مرتبط خوب و کامل است

 • استفاده از عکس به فهم بهتر متن کمک میکند

 • قسمت آزمایش ها و بهبود نتایج را انجام نداده اید!

 • اینکه در readme گیت هاب کتابخانه های موردنیاز و لینک دانلود را قرار داده اید کار بسیار خوبی است

تایید شده

بسم الله

سلام و خسته نباشید

موضوع پروژه شما بسیار جالب است البته به نظر می رسد که پیاده سازی آن کار ساده ای نباشد.
تصاویر قرار داده شده به فهم موضوع و اینکه راه حل ارائه شده راحت تر درک شود ، بسیار کمک می کند.

طبق چیزی که خواسته شده بود ، بهتر بود قسمت های مختلف مثل آزمایش ها یا بهبود نتایج رو به طور جداگانه مشخص می کردید تا روند پروژه شما کاملا مشخص بشه.
بنده اصلا متوجه قسمت ارتقای نتایج که مربوط به این فاز بود ، نشدم و به نظر می رسد که این قسمت پیاده سازی نشده باشد.
همچنین قسمت کارهای آینده که برای هر پروژه ای می تواند یکی از قسمت های بسیار مهم باشد.

3.5

محمد غضنفری

شما در این فاز می بایست با تغییراتی در پیاده سازی تان بهبود نتایج می دادید. چیزی که من مشاهده کردم بیشتر توضیحات مفصل در مورد svm بود. هیچگونه پیاده سازی کاملی و یا گزارش نتایجی اعم از جدول، نمودار و یا شکل دیده نمی شود.
به طور کلی کار این فاز را خوب انجام نداده اید.