تشخیص بیماری‌های قلبی

شاید بتوان تشخیص بیماری‌ها با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی را مفیدترین و صلح‌آمیزترین کاربرد هوش مصنوعی تاکنون دانست. یکی از شایعترین بیماری‌ها و علل مرگ و میر در دنیای امروز بیماری‌های قلبی است.
در تشخیص این نوع بیماری‌ها معمولا عواملی چون سن، جنسیت، فشار خون، میزان کلسترول و ... مدنظر قرار می‌گیرند و در نهایت میزان ریسک بیمار در مقابل بیماری‌های قلبی تعیین می‌شود.
در این پژوهش انتظار می‌رود با استفاده از هریک از روش‌های یادگیری ماشین (مثلا دسته‌بندی) به تشخیص این بیماری پرداخته شود.
برای این منظور می‌توان از داده‌های دانشگاه ایرواین که لینک آن در قسمت لینک‌های مفید قرار دارد استفاده کنید.

مقدمه

کارهای مرتبط

آزمایش‌ها

کارهای آینده

مراجع

پیوندهای مفید

محمد غضنفری

شما متاسفانه هیچ کاری بر روی پروژه تان انجام نداده اید.

امیدوارم در فازهای آتی جبران کنید.