تشخیص نوع سنگ‌ها با استفاده از ویژگی‌های بافتی

مقدمه

یکی از نیازهای صنایع سنگ کشورمان دستگاه تشخیص و جداسازی سنگ های تزیینی است. این دستگاه باید قادر باشد با دریافت نوع های مختلف سنگ، الگوی بافتی آن ها را یادبگیرد و برای نمونه های شناخته نشده، دسته مناسب را تعیین کند
وقتی صحبت از تشخیص به میان می آید با مبحث دسته بندی در حوزه یادگیری ماشین مواجه خواهیم بود. دسته بندی با داده های ارضاء شده سروکار دارد، بدین معنا که داده ها دارای برچسب هستند و در دسته های متمایز قرار میگیرند، این که یک نمونه جدید به کدام دسته تعلق دارد بر اساس ویژگی هایش تعیین می شود. بنابرای باید با توجه به ویژگی های داده های آموزش به مدلی دست پیدا کنیم که ویژگی های یک نمونه را به عنوان ورودی دریافت کند و برچسب آن را به عنوان خروجی تحویل دهد. پس در گام نخست باید ویژگی های نمونه ها را به دست آورده باشیم.
در این پروژه داده های خام، تصاویر سطح سنگ هستند باید با استفاده از مکانیزمی، ویژگی های بافت تصاویر را برای استفاده در دسته بندی استخراج کنیم یک تصویر چیزی نیست جز یک ماتریس که هر درایه آن توصیفگر یک سلول رزولوشن تصویر است.
مکانیزم مورد استفاده باید قادر باشد وابستگی های بین این سلول ها را به خوبی تصویر بکشد و انتزاعی مناسب از این ویژگی ها به دست دهد.
هدف از انجام پروژه، تعیین معدن سنگ برای نمونه های جدید است. در این پروژه نمونه هایی از 4 نوع سنگ متعلق به معادن مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرند.

تصویر سنگها

کارهای مرتبط

در این پروژه، برای استخراج ویژگی های بافتی از یکی از روش های آماری تحت عنوان ماتریس تکرار استفاده خواهیم کرد که در یک همسایگی کوچک، وابستگی بین پیکسل های تصویر را مدل میکند. برای دسته بندی از دو روش درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان استفاده خواهیم کرد.

ماتریس تکرار : این روش امروزه یکی از شناخته شده ترین و پراستفاده ترین روش استخراج ویژگی های بافتی است. ماتریس تکرار ویژگی های قابل اتکایی را درباره توزیع فضایی سطوح تیرگی در بافت تصویر به دست می دهد، به عنوان مثال اگر بیشتر درایه های ماتریس تکرار در راستای قطر متمرکز شوند بافت در راستای بردار تناظر، زبر می باشد.

آزمایش‌ها

کارهای آینده

مراجع

نیما همتی

در این فاز انتظار می‌رفت شما ارجاعات مختلف را مطالعه نموده و روش‌های آنها را بررسی کنید. در زمینه تکمیل اطلاعات مربوط به ارجاعات به نظر بنده شما خوب عمل کردید. اما برای معرفی روش‌ها و مشکلات آن‌ها:

  • انتظار می‌رفت روش‌های بیان شده در متن را که قرار است در آینده این پروژه پیاده‌سازی گردد به صورت دقیق‌تر و با جزئیات بیشتر و عملی‌تر مورد بررسی قرار دهید. و تنها به ذکر نام آن‌ها اکتفا نکنید.

  • همچنین انتظار می‌رفت ساختار متن شما علمی‌تر باشد.

به هر حال ضمن عرض خسته نباشید موارد فوق تنها به این دلیل بیان شد که کار شما در فازهای اتی به بهترین نحو صورت بگیرد و امید است مشکلات آن برطرف گردد.

موفق باشید