تشخیص نوع هیولا!

پروژه Course object

در این پروژه باید با استفاده از مجموعه داده مسابقه تشخیص نوع هیولا، سامانه‌ای را آموزش دهید که بتواند نوع هیولا را از بین سه نوع «شبح»، «دیو» و «غول» تشخیص دهید!

۱. پیوندهای مفید