تشخیص نویسنده متن

پروژه Course object

نویسنده این متن کیست؟ پروژه تشخیص خودکار نویسنده به دنبال روش‌هایی می‌گردد که به این پرسش پاسخ دهد.

در واقع این پروژه باید با استفاده از مجموعه کوچکی (کم‌تر از ۱۰ سند متنی) از یک نویسنده، به ازای هر سند متنی که نویسنده آن مجهول است، به این پرسش پاسخ دهد که آیا نویسنده سند مجهول نیز با سندهای قبل یکسان است یا خیر.

۱. ۱. مقدمه

۲. ۲. کارهای مرتبط

۳. ۳. آزمایش‌ها

۴. ۴. کارهای آینده

۵. ۵. مراجع

  1. Efstathios Stamatatos. A Survey of Modern Authorship Attribution Methods. of the American Society for Information Science and Technology, Volume 60, Issue 3, pages 538-556, March 2009. # پیوندهای مفید

پیوندهای مفید