تشخیص سگ و گربه

Woof Meow

در این پروژه باید سامانه‌ای را توسعه دهید که مشخص کند که در تصویر گربه و یا سگ وجود دارد. این کار برای انسان خیلی ساده است. اما برای کامپیوترها به این اندازه‌ها هم ساده نیست!

پیوندهای مفید

سعید عادل مهربان

به نظر می‌رسه هنوز سراغ پروژه نیومدید.
بهتره زودتر شروع کنید!