تشخیص نژاد سگ!

پروژه Course object

در این پروژه باید یک رده‌بند آموزش دهید که با استفاده از مجموعه داده از تصاویر نژادهای مختلف سگ‌ها، بتواند نژاد هر سگ را از روی تصویر آن تشخیص دهد.

۱. پیوندهای مفید