شناسایی موجودیت‌های نام دار در متن

پروژه Course object

موجودیت‌های نام‌دار در زبان به مجموعه‌ای از اسامی مانند نام افراد، سازمان‌ها، مکان‌ها، و... می‌باشد. شناسایی موجودیت‌های نام‌دار در متن مسئله پیدا کردن این موجودیت‌ها از متن خام و همچنین شناسایی نوع موجودیت است.

برای مثال:
آدولف بورن، طراح، کاریکاتوریست و نقاش در شهر بودجویس از جمهوری چک به دنیا آمد.

آدولف B-PERSON
بورن I-PERSON
،
کاریکاتوریست
و
نقاش
در
شهر
بودجویس B-LOCATION
از
جمهوری B-LOCATION
چک I-LOCATION
به
دنیا
آمد
.

در این پژوهش روش‌های تضحیص خودکار موجودیت‌های نام‌دار در متن معرفی شده و یکی از آن‌ها را برای زبان فارسی یا انگلیسی پیاده‌سازی و آزمایش خواهد شد.

۱. پیوندهای مفید