تشخیص نوع سنگ‌ها با استفاده از ویژگی‌های بافتی

تغییرات پروژه از تاریخ 1394/01/29 تا حالا
در این پروژه شما باید نوع سنگ را از روی تصویر آن مشخص کنید. در واقع مساله یک‌جور دسته‌بندی تصاویر است برای الگوی سطح سنگ‌ها:

![تصویر سنگها](http://img1.exportersindia.com/product_images/bc-small/dir_3/66508/ocean-green-quartz-stone-tile-254430.jpg)

[مجموعه داده آموزشی](http://bayanbox.ir/id/3168748744619895304?download) هم آماده است و مطالعه این پایان‌نامه کارتان را راه می‌اندازد:
+ [ر.مسعودی، تشخیص نوع سنگ‌های تزئینی با استفاده از ویژگی‌های بافت آن‌ها، پایان‌نامه کارشناسی، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۹۱](http://bayanbox.ir/id/1510072319943552157?download)