تشخیص لحن نظرات

تغییرات پروژه از ابتدا تا تاریخ 1392/12/24
وقتی برای یک محصول هزاران نظر توسط استفاده کننده‌ها قرار داده می‌شود، با چالش تحلیل این نظرات مواجهیم و اینکه بلاخره مخاطب چقدر از محصول ما راضی است. این مشکل وقتی شدیدتر می‌شود که مخاطب بی‌حوصله، نظرش را در چندین حرف *توییت* می‌کند و حالا ما باید بفهمیم که منظور مخاطب از این واژه‌های اختصاری و شکلک‌های خندان یا عصبانی چیست. بگذریم از مواقعی که برای خود انسان هم فهمیدن لحن نظر، چندان آسان نیست، مثل این یکی:

> کتاب خوبی بود، ولی فصل آخرش رو یه‌کم سخته که تنهایی بخونی!

# مقدمه

> به زودی تکمیل می شود...

# کارهای مرتبط

> به زودی تکمیل می شود...

# آزمایش‌ها

# کارهای آینده

# مراجع

> + Pang, Bo, Lillian Lee, and Shivakumar Vaithyanathan. "Thumbs up? Sentiment Classification using Machine Learning Techniques."
> + Liu, Bing, and Lei Zhang. "A survey of opinion mining and sentiment analysis." Mining Text Data. Springer US, 2012. 415-463.

# پیوندهای مفید

+ [استفاده از یادگیری عمیق برای تشخیص لحن نظرات](http://nlp.stanford.edu/sentiment)
+ [Natual Language Processing Course - Sentiment Analysis](https://class.coursera.org/nlp/lecture/preview)