الگوشناسی آماری

ارزیابی‌ها
دانشگاه علم و صنعت ایران
احراز هویت بر اساس اثر انگشت توسط صبا قلیزاده انصاری
احراز هویت بر اساس چهره توسط جهانبخش محمدی
احراز هویت بر اساس چهره توسط مارال ابراهیم زاده
احراز هویت بر اساس عنبیه توسط مهدی کاظمی
پیدا کردن متن در تصویر توسط سید ابوالفضل مهدی زاده
تشخیص صفت در تصویر توسط طاهره کهریزی
تشخیص لحن نظرات توسط علی افتخاریان
تشخیص ناهنجاری در شبکه توسط سحر عموئی
تشخیص نفوذ در شبکه توسط علی ملکی
تشخیص نوشتار توسط امجد عبدی
تشخیص هرزنامه توسط علیرضا طائی
جستجوی کلمات کلیدی در گفتار توسط محمد حسن سوهان آجینی
دسته‌بندی تصاویر توسط علی متین نژاد
دسته‌بندی تصاویر توسط امیرحسین بیات
دسته‌بندی کنش در ویدئو توسط رحیم انتظاری
رتبه‌بندی صفات در تصاویر توسط مهرداد سلیمی
طبقه‌بندی ارقام دست‌نویس توسط محمد هادی علائیان
مدل‌سازی موضوعی توسط محسن رحیمی
نگاشت و ادغام هستان شناسی توسط فاطمه عبداله