مطالعه کارهای مرتبط

ارزیابی Course object در تاریخ 1393/09/15

دیگران مساله‌ای را که با آن مواجه هستید، پیش از شما حل کرده‌اند. در مرحله قبل باید مقاله‌های مرتبط را پیدا می‌کردید و حالا نوبت خواندن آنهاست. برای تکمیل گزارش پروژه:

  • در مقاله‌هایی که می‌خوانید قسمتی به کارهای مرتبط اختصاص داده شده، از آنها الگو بگیرد و هر مقاله‌ای که خواندید، به طور مختصر در بخش کارهای مرتبط توضیح دهید.

  • انجام پیاده‌سازی مربوط به مرحله بعد است ولی توصیه می‌شود از همین مرحله تلاش کنید و نتیجه را در بخش آزمایش‌ها بنویسید.

در ضمن وقتی در مورد کاری صحبت می‌کنید، شماره ارجاع مقاله را همانجا بنویسید تا خواننده بتواند به مقاله اصلی رجوع کند.