تشخیص محل پلاک خودروهای در حال حرکت در ویدئو

محمد غضنفری

شما هنوز هیچ گونه مستندسازی برای پروژه تان انجام نداده اید.

انتظار می رود به سرعت کار خود را شروع کنید تا برای فازهای آینده به مشکل برنخورید.

موفق باشید