تشخیص لحن نظرات

وقتی برای یک محصول هزاران نظر توسط استفاده کننده‌ها قرار داده می‌شود، با چالش تحلیل این نظرات مواجهیم و اینکه بلاخره مخاطب چقدر از محصول ما راضی است. این مشکل وقتی شدیدتر می‌شود که مخاطب بی‌حوصله، نظرش را در چندین حرف توییت می‌کند و حالا ما باید بفهمیم که منظور مخاطب از این واژه‌های اختصاری و شکلک‌های خندان یا عصبانی چیست. بگذریم از مواقعی که برای خود انسان هم فهمیدن لحن نظر، چندان آسان نیست، مثل این یکی:

کتاب خوبی بود، ولی فصل آخرش رو یه‌کم سخته که تنهایی بخونی!

مقدمه

به زودی تکمیل می شود...

کارهای مرتبط

به زودی تکمیل می شود...

آزمایش‌ها

کارهای آینده

مراجع

  • Pang, Bo, Lillian Lee, and Shivakumar Vaithyanathan. "Thumbs up? Sentiment Classification using Machine Learning Techniques."

  • Liu, Bing, and Lei Zhang. "A survey of opinion mining and sentiment analysis." Mining Text Data. Springer US, 2012. 415-463.

پیوندهای مفید

علیرضا نوریان

کمی زحمت بکشید لطفا.