وقتی برای یک محصول هزاران نظر توسط استفاده کننده‌ها قرار داده می‌شود، با چالش تحلیل این نظرات مواجهیم و اینکه بلاخره مخاطب چقدر از محصول ما راضی است. این مشکل وقتی شدیدتر می‌شود که مخاطب بی‌حوصله، نظرش را در چندین حرف توییت می‌کند و حالا ما باید بفهمیم که منظور مخاطب از این واژه‌های اختصاری و شکلک‌های خندان یا عصبانی چیست. بگذریم از مواقعی که برای خود انسان هم فهمیدن لحن نظر، چندان آسان نیست، مثل این یکی:

کتاب خوبی بود، ولی فصل آخرش رو یه‌کم سخته که تنهایی بخونی!

۱. مقدمه

به زودی تکمیل می شود...

۲. کارهای مرتبط

به زودی تکمیل می شود...

۳. آزمایش‌ها

۴. کارهای آینده

۵. مراجع

  • Pang, Bo, Lillian Lee, and Shivakumar Vaithyanathan. "Thumbs up? Sentiment Classification using Machine Learning Techniques."

  • Liu, Bing, and Lei Zhang. "A survey of opinion mining and sentiment analysis." Mining Text Data. Springer US, 2012. 415-463.

۶. پیوندهای مفید

علیرضا نوریان

کمی زحمت بکشید لطفا.