پیدا کردن سوال‌های بی‌خاصیت

پروژه Course object

بعضی از سوال‌هایی که در سایت StackOverflow پرسیده می‌شوند، به هیچ دردی نمی‌خورند و به اصطلاح بسته می‌شوند. در این پژوهش باید از روی سوال‌هایی که قبلا بسته شده‌اند، یاد بگیرید که کدام سوال‌ها در آینده بسته خواهند شد.

داده‌های آموزش و آزمون را اینجا ببینید.