هوش مصنوعی

ارزیابی‌ها
University object
احراز هویت بر اساس چهره توسط محمد آگاه
بازیابی پاسخ توسط مینا عامری پور
برچسب‌زنی اجزای سخن توسط آرمان آجدانی
بهینه‌سازی نقشه ساختمان توسط احسان پناهی
پیدا کردن مشتری‌های خوب توسط عطیه گودرزی
پیش‌بینی امتیاز فیلم‌ها توسط حمید حسینی
پیش‌بینی شاخص بورس توسط مرتضی گل
تشخیص افعال مرکب توسط کیارش شمسی
تشخیص حالت احساسی نویسنده متن توسط محمدرضا برازش
تشخیص خودکار زبان توسط سیدمحمدحسین حسینی یزدی
تشخیص سگ و گربه در تصویر توسط حسن شحاده
تشخیص لحن نظرات توسط محمد صدرا سلمان نوری
تشخیص موجودیت‌های نام‌دار در متن توسط محمد اصلاحی ثانی
تشخیص هرزنامه توسط امید داودی
جای خالی را پر کنید توسط سروش ضیایی نژاد
خطایابی املایی توسط شاهین رهبری اصل
سامانه توصیه‌گر توسط عرفان قاليباف
طبقه‌بندی ارقام دست‌نویس توسط محمدرضا حیدریان
طراحی و حل جدول سودوکو توسط سینا مطلم
نویسه‌خوان فارسی توسط اسماعیل حسن زاده
یادگیری عمیق توسط رامین فهیمی