تشخیص افعال مرکب

پروژه Course object

فعل مرکب فعلی است که از دو یا چند کلمه ساخته شده است و این کلمات روی هم رفته، نقش یک فعل را بازی می‌کنند و با هم به عنوان یک واحد واژگانی در واژگان اهل زبان ذخیره می‌شوند.
مثلا: بعضی از فروشندگان برای افزایش وزن به مرغ‌ها آب می‌زنند.
هدف از این پروژه ارائه روشی برای تشخیص خودکار افعال مرکب در زبان فارسی می‌باشد.

لینک‌های مفید