هوش مصنوعی

ارزیابی‌ها
University object
بازشناسی چهره توسط محمدحسین ره‌پیک
پیدا کردن پلاک خودرو توسط سمانه مالمیر
پیدا کردن چهره انسان توسط مهدی بگوند
پیدا کردن مشتری‌های وفادار توسط سهیل خدایاری
پیش‌بینی سری‌های زمانی توسط محمد حسن زاده
پیش‌بینی شاخص بورس توسط مسعود بیاتی
پیش‌بینی مسافران نجات‌یافته توسط امیر ضیاشهابی
پیش‌بینی میزان استفاده از دوچرخه توسط ملیحه حاجی حسینی
پیش‌بینی نوع جرم توسط فرزین سرورامینی
پیشنهاد فیلم توسط شقايق اكبرى
تشخیص بیماری اسکیزوفرنی توسط الهام میرافضلی
تشخیص سگ و گربه در تصویر توسط فرزانه فخریان
جای خالی را پر کنید توسط علی اکبر خوش ویشکایی
چراغ راهنمایی هوشمند توسط افشین محمودیان
حل تصویری جدول سودوکو توسط مهران معمارنژاد
خوشه‌بندی آیات قرآن توسط زینب رشیدی
رده‌بندی موضوعی متن توسط سبحان وفائی
سامانه توصیه‌گر توسط سید علیرضا ثنایی
شناسایی شخصیت انسان توسط آرمین کرم زاده
مرورگر هوشمند توسط نگار نجاتی
نهان‌نگاری در تصویر توسط نیلوفر عبدالعلی زاده
نویسه‌خوان انگلیسی توسط محمد امین مسعودی
نویسه‌خوان فارسی توسط کیان پیمانی
یادگیری عمیق توسط یاسمن سعادتی