تشخیص لحن نظرات

پروژه Course object

وقتی برای یک محصول هزاران نظر توسط استفاده کننده‌ها قرار داده می‌شود، با چالش تحلیل این نظرات مواجهیم و اینکه بلاخره مخاطب چقدر از محصول ما راضی است. این مشکل وقتی شدیدتر می‌شود که مخاطب بی‌حوصله، نظرش را در چندین حرف توییت می‌کند و حالا ما باید بفهمیم که منظور مخاطب از این واژه‌های اختصاری و شکلک‌های خندان یا عصبانی چیست. بگذریم از مواقعی که برای خود انسان هم فهمیدن لحن نظر، چندان آسان نیست، مثل این یکی:

فیلم خوبی بود و مناسب برای رده‌های سنی الف تا ه!

۱. مقدمه

۲. کارهای مرتبط

۳. آزمایش‌ها

۴. کارهای آینده

۵. مراجع

[1] Pang, Bo, Lillian Lee, and Shivakumar Vaithyanathan. "Thumbs up? Sentiment Classification using Machine Learning Techniques."
[2] Liu, Bing, and Lei Zhang. "A survey of opinion mining and sentiment analysis." Mining Text Data. Springer US, 2012. 415-463.

پیوندهای مفید