پیاده‌سازی و گزارش نتایج

ارزیابی Course object در تاریخ 1394/10/05

بعد از مطالعه کارهای مرتبط نوبت انجام آزمایش است. در این مرحله باید پیاده‌سازی کاملی برای حل مساله داشته باشید. خوب است از بخش آزمایش‌ها در مقالاتی که خوانده‌اید الگو بگیرید و نتایج را مثل آنها نمایش دهید. بخش آزمایش‌ها در گزارش پروژه را این طوری تکمیل کنید:

  • در مورد داده‌های مورد استفاده، بنویسید که از کجا آمده‌اند، چه قالبی دارند و چقدر هستند.

  • روش‌های پیاده‌سازی‌شده را توضیح دهید و نتایج را گزارش کنید.

  • نمایش نمونه‌های درست و اشتباه از عملکرد پیاده‌سازی، به مخاطب کمک می‌کند تا ارزش کار شما را متوجه شود.

در ضمن لطفا کدها را در سایت گیت‌هاب قرار دهید تا روش تولید نتایجی که گزارش کرده‌اید، قابل بررسی باشد.