بهبود نتایج و تکمیل گزارش

ارزیابی Course object در تاریخ 1394/11/05

در آخرین مرحله باید نتایج آزمایش‌ها را بهتر کنید:

  • نتایج آزمایش‌های جدید را با نتیجه‌های قبلی مقایسه کنید و تغییراتی که در نمونه‌های درست و اشتباه به وجود آمده را نمایش دهید.

  • انتظار داریم که شما ایده‌های بسیار زیادی برای توسعه کارتان داشته باشید و در این مرحله یکی-دو ایده را پیاده‌سازی کرده باشید. بقیه کارهایی را هم که فرصت نمی‌کنید انجام بدهید، در بخش کارهای آینده بنویسید.

  • در فاز نهایی، حتما به نقدهایی که در ارزیابی‌های قبلی به کار شما شده است توجه کنید و حتما ایرادهایی که حل تمرین یا سایر دانشجوها گزارش کرده‌اند را اصلاح نمایید.
    گزارش شما در این مرحله باید نهایی شده باشد. پس خوب است که یک بار از اول بخوانید و اصلاحش کنید.