پیش‌بینی میزان فروش در هوای طوفانی

پروژه Course object

والمارت یک فروشگاه زنجیره‌ای چند ملیتی است که نزدیک به ۱۱۴۵۰ شعبه در ۲۷ کشور مختلف دارد. این حجم عظیم از شعب در بخش‌های مختلف آب و هوایی و فرهنگی دنیا، باعث شده است که تغییرات بزرگ آب و هوایی نظیر تندباد، طوفان و سیل تاثیر بزرگی را بر میزان اقلام فروش این فروشگاه در برخی نقاط بگذارد.
در این پروژه با استفاده از سابقه فروش اقلامی که فروش آن‌ها با شرایط آب و هوایی تغییر می‌کند، باید سامانه‌ای را توسعه دهید که قادر باشد بسته میزان فروش این اقلام را در هنگام رخدادهای آب و هوایی ویژه، نظیر طوفان، پیش‌بینی نماید.
مجموعه داده و نحوه ارزیابی سیستم را در صفحه مربوط به این مسابقه پیگیری نمایید.