هدف از انجام این پروژه طراحی و پیاده سازی یک سیستم بیومتریک چندگانه است که در آن از همجوشی در سطح امتیاز استفاده می‌شود. در این سیستم باید سه بیومتریک عنبیه، اثر انگشت و چهره با هم ترکیب شوند.

  • برای دریافت داده‌های آموزش و آزمون لطفا به آزمایشگاه دکتر آنالویی مراجعه نمایید.

۱. مقدمه

۲. کارهای مرتبط

۳. آزمایش‌ها

۴. کارهای آینده

۵. مراجع

[1] Jain, Anil K., Arun A. Ross, and Karthik Nandakumar. Introduction to biometrics. Springer, 2011.
[2] Ross, Arun A., Karthik Nandakumar, and Anil K. Jain. Handbook of multibiometrics. Vol. 6. Springer, 2006.

علیرضا نوریان

لطفا کمی زحمت بکشید.