آشنایی با مساله

ارزیابی Course object در تاریخ 1393/08/17

پیش از حل مساله باید با آن آشنا شوید، برای این کار کافیست یکی-دو مقاله در مورد آن بخوانید. بعد می‌توانید گزارش پروژه را تکمیل کنید:

  • اینکه مساله چیست و حل آن چه کاربردهایی دارد را در بخش مقدمه بنویسید.

  • مقاله که می‌خوانید در میان ارجاعات آن به دنبال مقاله‌های مرتبط با مساله‌تان بگردید و آنهایی را که فکر می‌کنید به دردتان می‌خورند در بخش مراجع فهرست کنید؛ تقریبا ۱۰ تا ۲۰ مقاله. مطالعه چکیده مقالات راه خوبی برای این منظور است.

  • روش حل مساله توسط مقاله‌ای را که می‌خوانید به اندازه یک سطر در بخش کارهای مرتبط توضیح دهید.