الگوشناسی آماری

ارزیابی‌ها
University object
احراز هویت بر اساس اثر انگشت توسط صبا قلیزاده انصاری
احراز هویت بر اساس چهره توسط جهانبخش محمدی
احراز هویت بر اساس چهره توسط مارال ابراهیم زاده
احراز هویت بر اساس عنبیه توسط مهدی کاظمی
پیدا کردن متن در تصویر توسط سید ابوالفضل مهدی زاده
تشخیص صفت در تصویر توسط طاهره کهریزی
تشخیص لحن نظرات توسط علی افتخاریان
تشخیص ناهنجاری در شبکه توسط سحر عموئی
تشخیص نفوذ در شبکه توسط علی ملکی
تشخیص نوشتار توسط امجد عبدی
تشخیص هرزنامه توسط علیرضا طائی
جستجوی کلمات کلیدی در گفتار توسط محمد حسن سوهان آجینی
دسته‌بندی تصاویر توسط علی متین نژاد
دسته‌بندی تصاویر توسط امیرحسین بیات
دسته‌بندی کنش در ویدئو توسط رحیم انتظاری
رتبه‌بندی صفات در تصاویر توسط مهرداد سلیمی
طبقه‌بندی ارقام دست‌نویس توسط محمد هادی علائیان
مدل‌سازی موضوعی توسط محسن رحیمی
نگاشت و ادغام هستان شناسی توسط فاطمه عبداله